Clómhéid

Gearrchúrsaí

Gearrchúrsaí

Forbairt Gearrchúrsaí

Is comhpháirt churaclaim é an gearrchúrsa sa tsraith shóisearach nua. Is féidir le múinteoirí gearrchúrsaí a fhorbairt chun oiriúint do shainriachtanais agus do shainsuimeanna a gcuid scoláirí sa tsraith shóisearach. Is féidir gearrchúrsaí a ailíniú le Táscairí do Leibhéal 3 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí (CNC) é sin nó leo siúd le haghaidh Leibhéal 2. Is féidir le háisíneachtaí nó grúpaí eile gearrchúrsaí a fhorbairt freisin.
 
Tá gearrchúrsaí arna ndearadh le haghaidh tuairim is 100 uair de rannpháirtíocht scoláirí agus ba chóir go gcuirfí béim iontu ar fhoghlaim ghníomhach scoláirí.
 
 

Pleanáil