Clómhéid
Junior Cycle

Naisc

Creat don tSraith Shóisearach

http://www.education.ie/ga/Foilseach%C3%A1in/Tuarasc%C3%A1lacha-Beartais/Creat-don-tSraith-Sh%C3%B3isearach.pdf

Creat don tSraith Shóisearach - Eolas ar an gCreat

http://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/A-Framework-for-the-Junior-Cycle-Information-on-the-Framework.pdf

Creat don tSraith Shóisearach-Tuarascáil Iomlan

http://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/A-Framework-for-Junior-Cycle-Full-Report.pdf

Education.ie

http://www.education.ie

Féinmheastóireacht Scoile

http://www.schoolself-evaluation.ie

Féinmheastóireacht Scoile - Ag nascadh FMS agus an Creat don SS

http://schoolself-evaluation.ie/post-primary/wp-content/uploads/2013/04/Linking-SSE-and-Framework-for-JC.doc

Féinmheastóireacht Scoile - Iar-Bhunscoileanna

http://schoolself-evaluation.ie/post-primary/wp-content/uploads/2013/05/lit_num_strategy_full.pdf

FMS-Leasú an SS agus Litearthacht agus Uimhearthacht

http://schoolself-evaluation.ie/post-primary/wp-content/uploads/2013/04/SSE-JC-reform-and-Literacy-and-Numeracy.doc

Leasú na Sraithe Soisearaí-Cur i Láthair ar an gCreat don tSraith Shóisearach

http://www.education.ie/en/Press-Events/Events/Reform-of-the-Junior-Cycle-/A-Framework-for-the-Junior-Cycle-Presentation.pdf

Leasú na Sraithe Soisearaí-Cur i Láthair ar an gCreat don tSraith Shóisearach do Thuismitheoirí

http://www.education.ie/en/Press-Events/Events/Reform-of-the-Junior-Cycle-/A-Framework-for-the-Junior-Cycle-Presentation-for-Parents.pdf

Displaying results 1-10 (of 17)
 |<  < 1 - 2  >  >| 

Eolas

Links