Clómhéid

Tá Sraith Shóisearach an iar-bhunoideachais in Éirinn ag athrú

Ó 2014 , beidh ábhair nuafhorbartha agus gearrchúrsaí mar chuid den tsraith shóisearach nua agus beidh béim ar litearthacht, uimhearthacht agus príomhscileanna agus cuir chuige nua i dtaobh an mheasúnaithe agus an tuairiscithe.

Féach ar an bhfíseán 'Orla' 

@NCCAie