Clómhéid

Ábhair

Ábhair

Eacnamaíocht Bhaile

Tá tús curtha anois le forbairt na sonraíochta nua d'Eacnamaíocht Bhaile na Sraithe Sóiséaraí.

Páipéar Cúlra

Tá an Páipéar Cúlra agus Treorach d’Athbhreithniú Eacnamaíocht Bhaile na Sraithe Sóisearaí ar fáil anois le haghaidh comhairliúcháin phoiblí.
Is é cuspóir an pháipéir cúlra ná forbairt an ábhair sa tsraith shóisearach a fhiosrú; béim a leagan ar dhea‑chleachtas sa bhaile agus thar lear; agus taighde bunaithe ar fhianaise a úsáid mar bhonn agus mar thaca d’athbhreithniú na sonraíochta. Cuireann an CNCM fáilte roimh aiseolas ar an bpáipéar, a úsáidfear mar threoir i bhforbairt na sonraíochta nua d’Eacnamaíocht Bhaile.

Léigh an Páipéar Cúlra d’Eacnamaíocht Bhaile na Sraithe Sóisearaí anseo.

Is féidir teacht ar an suirbhé comhairliúcháin ar líne anseo.

Dúnfar an comhairliúchán ar an 18ú Samhain 2016.Athbhreithniú ábhair

D'fhonn bonn láidir, ionadaíoch, freagrúil a chruthú le haghaidh a cuid obair churaclaim agus forbartha, tá meithle forbartha bunaithe ag an CNCM chun tabhairt faoi shaintascanna in ábhair.  Tá ainmnithe ar an Meitheal Forbartha don Eacnamaíocht Bhaile ó reimse de pháirtithe leasmhara oideachais lena n-áirítear forais múinteoirí agus bainistíochta, an Roinn Oideachais agus Scileanna, agus Coimsiún na Scrúduithe Stáit.  Cuirfear tuairiscí ó chruinnithe meithleacha forbartha ar fáil thíos i rith forbairt an churaclaim.

Curaclam