Clómhéid

Measúnú

An Uirlis Úsáide um Measúnú

Measúnú

Measúnú

An Uirlis Úsáide um Measúnú 

Rinneadh an Uirlis Úsáide um Measúnú seo a dhearadh le tacú agus le cabhrú le múinteoirí ina gcuid oibre measúnaithe mar chuid den tsraith shóisearach. Cuireann an uirlis úsáide le mianach an mheasúnaithe sa tsraith shóisearach nua. Amach anseo nuair a bheidh deireadh curtha ann, beidh fáil anseo ar raon tacaíochtaí um measúnú, ar chomhairle, ar threoirlínte agus ar eiseamláirí a chuirfidh ar chumas scoileanna agus múinteoirí dul i ngleic go muiníneach le gach gné den mheasúnú ar bhealach eolach oilte. Cúig mhír atá ann

 

Measúnú